2013.4.12 WATERRAS BLOSSOM "Dreams in waterpipes"

2013.4.12 WATERRAS BLOSSOM
Dreams in waterpipes
 
HR6L7025.JPG HR6L7048.JPG HR6L7107.JPG HR6L7109.JPG HR6L7165.JPG HR6L7229.JPG HR6L7235.JPG HR6L7241.JPG HR6L7265.JPG HR6L7251.JPG HR6L7250.JPG 

■Concept: Noboru Yasuda 

■Performers: 
Ryoko Aoki 
Noboru Yasuda 
Kentaro Okutsu 
Un Yamada 
Co.Yamada Un 
Children 

Noh flute: Takushi Tsukitaku  
Noh Taiko: Kin Sakurai 
Cello: Mitsuko Atai 
Flute: Kenji Ueno 
Kagura Taiko: Gaishi Ishizaka 
Flowers: Tsukada Yuichi 

trackback(0)

trackback URL: http://ryokoaoki.net/mt/mt-tb.cgi/410

comment